Het timmerbedrijf van de familie Stap is ontstaan rond 1870, toen de broers Jacob Martens Stap en Jan Martens Stap samen activiteiten ontplooiden op de Oude Bildtdijk 645 onder St. Annaparochie (nu nummer 504).

Deze beide broers waren afkomstig van en geboren in St. Jacobiparochie en zonen van Marten Annes Stap, timmerman te St. Jacobiparochie en geboren in Oude Bildtzijl in 1812, waar zijn vader Anne Jacobs ook al timmerman was.

In 1909 gaat dit timmer- en aannemersbedrijf over op de zoon van Jan Martens Stap, Wybren Jans Stap. In 1928 overlijdt, op veel te jonge leeftijd, Wybren Jans Stap en neemt zijn zoon Jan Wybrens Stap op 18-jarige leeftijd de taken van hem over.
Het bedrijf heet dan:

W Stap timmerman en aannemer.
Daar op de Oude Bildtdijk in 1913 al elektriciteit werd aangelegd, 17 jaar eerder dan in de dorpen St. Annaparochie en St. Jacobiparochie, ontstaat de mogelijkheid machines te gebruiken en dit gebeurt dan ook binnen het timmerbedrijf van Stap.

Meer en meer legt men zich toe op machinale houtbewerking voor de fabricage van kozijnen, deuren en trappen, al blijft het “klantenwerk”, zoals vertimmeringen en het maken van douches en wc’s, wel bestaan. Het bedrijf gaat dan later ook heten:

J. W. Stap, electrische timmerfabriek “Het Noorden”.
In 1957 komen Frans Stap en in 1973 Adriaan Stap de gelederen versterken en worden alleen nog maar machinale houtproducten vervaardigd. Daar elektriciteit niet meer zo uniek is verandert de naam in:

J. W. Stap timmerfabriek “Het Noorden” bv.
In 1980 verhuist het bedrijf van de Oude Bildtdijk naar de huidige locatie in St. Jacobiparochie en komt de nadruk op verdere mechanisatie en automatisering te liggen. De eigenlijke naam van het bedrijf blijft dezelfde, maar door het nieuwe logo verandert de naam in het gebruik naar:

Timmerfabriek Stap bv.
Na de pensionering van Frans Stap in 2003 en het “Stapje” terug van Adriaan Stap in 2008 wordt dit ook de huidige naam.

Onder leiding van de huidige directie, zijn de jarenlange ervaring en de verdergaande modernisering van het eeuwenoude familiebedrijf gegarandeerd.